גלריית תמונות כיתת לימוד בנתניה

גלריית תמונות כיתת לימוד בנתניה
להלן מספר תמונות של כיתת הלימוד בנתניה
ניתן לראות שניתן להושיב 14 תלמידים בכיתה כך שלכל תלמיד יש שולחן.
בנוסף יש 2 כיסאות סטודנט ואז ניתן להושיב 16 תלמידים.