מבנה הפסיכומטרי

תפקידה המוגדר של הבחינה הפסיכומטרית, המחוברת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, הוא לחזות את סיכויי ההצלחה של המועמדים השונים בלימודים הגבוהים. אפשר להסכים עם ההנחה הזו, ואפשר גם לא. בכל מקרה, הבחינה עושה זאת על ידי בדיקת יכולתו של המועמד בשלושה תחומים: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית. 

בבחינה הפסיכומטרית תשעה פרקים בסך הכל: חיבור, שניים בחשיבה כמותית, שניים בחשיבה מילולית ושניים באנגלית. שני הפרקים הנותרים הם מה שנקרא פרקי "פיילוט", המשמשים לצרכים סטטיסטיים ולבדיקת שאלות חדשות, ויכולים להיות באחד משלושת התחומים הנ"ל. בכל פרק יש בין 20 ל-23 שאלות אמריקאיות, ולפתרונן מוקצבות 20 דקות בלבד. בסך הכל נדרש הנבחן לכתוב חיבור ב-30 דקות ולפתור כ-190 שאלות ב-160 דקות (ללא הפסקה). אכן, מדובר במשימה לא קלה – אבל בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

מידע קורס פסיכומטרי  | מועדי הפסיכומטרי |  ציון הפסיכומטרי  |  הרשמה לפסיכומטרי